Privacyverklaring website Ciro

In deze privacyverklaring omschrijven we hoe de website omgaat met uw persoonlijke gegevens: hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen. Het is belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens we wanneer via de website verkrijgen en hoe u uw wensen hierover kunt aangeven. 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de Privacy medewerker via privacy@ciro-horn.nl

Ciro

Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan longziekten zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Contactgegevens:
Ciro

Hornerheide 1 
6085 NM Horn 
(0475) 587 600 

https://www.ciro-horn.nl 

info@ciro-horn.nl

Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de Privacy medewerker via privacy@ciro-horn.nl

Doel verzamelen gegevens

Als u contact opneemt met Ciro via de website, verzamelen we uw gegevens. Dat is bij ieder formulier dat u invult het geval, bijvoorbeeld als u inschrijft voor een cursus, symposium of informatieavond. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen. De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. 

Beeldmateriaal

Tijdens evenementen en bijeenkomsten kan beeldmateriaal gemaakt worden – waaronder foto’s en/of video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van evenementen en bijeenkomsten. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op. U vindt onze gegevens hierboven onder het kopje ’Ciro' omschreven. 

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken we cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een cookie kan gebruikt worden om gebruikerservaringen efficiënter te maken. De verzamelde gegevens zijn gecodeerd en zijn herleidbaar naar uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt.

Onze noodzakelijke cookies verzamelen gecodeerde persoonsgegevens en worden gebruikt om de website goed te laten werken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. U kunt op onze website toestemming geven voor het plaatsen van analytische (statistieken)  en tracking (marketing) cookies. Wij hebben deze cookies standaard uitstaan. Met de analytische cookies (statistiek) analyseren we het bezoek op onze website. Met als doel de website verder te verbeteren. De analytische (statistieken) en tracking (marketing) cookies verzamelen persoonsgegevens om inhoud en advertenties te personaliseren. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U moet zelf toestemming geven of u akkoord gaat met deze cookies. Onze website kunt u ook gebruiken zonder de analytische en marketing cookies te accepteren.

We adviseren u om de instellingen van uw internetbrowser aan te passen zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op onze website staan links naar onze social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. U moet voor het bezoek aan deze social media kanalen zelf aangeven welke cookies u accepteert. Als u gebruikmaakt van onze links, adviseren we u om de cookiestatements van de kanalen zelf te lezen.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Ciro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alléén als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin maken we afspraken over het door Ciro vastgestelde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ciro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Opslagperiode gegevens

Op het moment dat u contact opneemt met Ciro worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Dit geldt ook voor gegevens die u invult bij het inschrijven voor een cursus, symposium of informatieavond. Deze gegevens worden maximaal een jaar bewaard. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ciro. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een  door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ciro-horn.nl.

Bij uw verzoek wordt u gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over hoe u een veilige kopie kunt maken en sturen.   

Ciro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van uw gegevens

Ciro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.