Astma

Astma is een veel voorkomende longziekte, waar in Nederland 641.000 mensen mee te maken hebben. Astma treft meer vrouwen dan mannen. De ziekte wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van de luchtwegen.

 

Mensen met astma hebben klachten als piepen, kortademigheid, hoesten en een beklemmend gevoel op de borst. De klachten ontstaan vaak in reactie op bepaalde prikkels. Soms komen de klachten plotseling op en verergeren snel tijdens een astma-aanval.

 

Meer slijm in de longen

In de longen van iemand met astma reageren de slijmvliezen sterker op prikkels dan bij mensen zonder astma. De slijmvliezen zwellen op en gaan extra slijm en vocht produceren. Tegelijk trekken de spiertjes rond de luchtwegen samen, waardoor de luchtwegen nauwer worden. Ademen wordt moeilijker en het lukt niet meer om voldoende lucht te verversen bij het ademhalen. Dat geeft een benauwd gevoel.

 

Prikkels

Astma komt voor in verschillende vormen. Komen de astmaklachten voort uit een prikkel die een allergische reactie geeft, zoals huisstofmijt, stuifmeel, huidschilfers van huisdieren, bepaalde stoffen in voeding of medicijnen, dan gaat het om een vorm van allergisch astma. Maar ook andere prikkels kunnen klachten geven, zoals uitlaatgassen, rook, benzine, parfum, schoonmaakmiddelen of het weer.

 

Vormen van astma

Behalve of iemand wel of geen last heeft van allergische prikkels, maakt het ook uit op welke leeftijd de astma begon, of er sprake is van overgewicht, hoeveel klachten iemand heeft en welke soort chronische ontsteking in de longen aanwezig is.

Naast allergisch astma worden er dan ook nog enkele soorten astma onderscheiden, waaronder niet-allergisch eosinofiel astma, neutrofiel astma, astma bij ouderen en obees astma. Elk van deze vormen vragen een specifieke behandeling, zowel waar het gaat om het voorschrijven van luchtwegmedicatie als andere behandelingen.

 

Ernstig astma

We spreken van ernstig astma als de klachten met medicijnen moeilijk onder controle te houden zijn. Van elke 20 mensen met astma hebben 1 of 2 mensen hiermee te maken. Overgewicht en obesitas zijn een belangrijk probleem bij ernstig astma. Moeilijk te behandelen astma kan ook leiden tot blijvende vernauwing van de luchtwegen, net als bij COPD.   

 

Behandeling

Astma is niet te genezen, maar bij de meeste patiënten wel goed onder controle te houden. Bij mensen met ernstigere vormen van astma, kunnen gespecialiseerde behandelingen op maat helpen om klachten te verminderen. Iedere patiënt heeft baat bij een eigen aanpak.